Escales de cargol, escamotejables, rectes i de gres porcellànic

Les escales de cargol estan disponibles en múltiples diàmetres i alçades, permetent personalitzar qualsevol projecte i adequant-se a cada necessitat, amb solucions tant per a forats rodons com quadrats.

Per a l’accés a plantes superiors, golfes o terrasses, quan l’espai disponible és reduït, calen les escales escamotejables i rectes, dissenyades especialment per aquests espais.

També els podem oferir escales elaborades de gres porcellànic.
Escales composicio 403x742