Ciments

El ciment és un dels materials de construcció més importants que hi ha, es treballa barrejat amb aigua i àrids formant el formigó.

Disposem de diferents tipus de ciments, des del tipus I fins al V, depenent de si és per a ús general com pot ser voreres, edificis, ponts, clavegueram i embassaments de formigó reforçat, etc., o bé si s’utilitza en llocs on pot existir un atac moderat de sulfats com les estructures de desguàs on les concentracions de sulfat en aigües residuals són més grans del normal.

També oferim el ciment blanc que s’utilitza per a la fabricació de formigons blancs o de colors, ja que admet diversos tints per rejuntar enrajolats.