Drenatge i canalització d’aigües pluvials

Drenatge i canalització d’aigües pluvials, industrials i d’ús domèstic

Oferim diversitat de solucions per al drenatge d’aigües pluvials, industrials i d’ús domèstic, una àmplia gamma de canals de drenatge, embornals, tapes de registre, separadors d’hidrocarburs i greixos, canalització en acer inoxidable i estacions de bombament.

Aquests productes es fan servir en tots els sectors de l’edificació (residencial, hospitalària, hostalera i industrial), en carreteres, ports, aeroports, parcs i jardins, etc.

Algunes solucions de drenatges més concretes en interiors a nivell domèstic són els canals de dutxa, enbornals d’acer inoxidable, tuberies, etc.

A nivell de la indústria agroalimentària s’utilitzen canals i embornals en acer inoxidable, separadors de greixos per decantació, biològics, canonades en Acer inoxidable, etc.

Finalment, per a obra civil disposem de monoblocks, tapes de fundició, separadors de hidrocarburs, etc.