Acer corrugat, malla electrosoldada, perfil IPN i HEB

Extensa varietat d’acer corrugat, malla electrosoldada, perfil IPN i HEB per la construcció de forjats, murs, paviments, etc.

Oferim la més completa gamma d’elements en ferro, des de propostes més senzilles i lineals fins a formes més elaborades i complexes, des del més tradicional al més modern, totes elles amb la garantia de les millors marques.

També disposem de gran varietat de malles electrosoldades.