Fosses sèptiques per la depuració d’aigües residuals domèstiques

Existeixen diferents fosses sèptiques depenent del volum d’aigües residuals i el rendiment de la depuració, com poden ser els equips compactes per petites i mitjanes comunitats o l’estació depuradora ecològica d’oxidació total per a hotels rurals o càmpings.

El dipòsit d’emmagatzematge d’aigües fecal, és la solució a l’emmagatzematge de les aigües residuals generades en un habitatge quan per les característiques del terreny o les exigències de l’administració no es permet l’abocament de les aigües al medi natural.

També disposem dels accessoris per al tractament d’aigües residuals com poden ser reixes, separadors, cabalímetres, equips de cloració, etc.