Tapes de clavegueram

Posem a la vostra disposició un àmpli ventall de tapes i reixes que disposen de doble certificació de producte (BVQI i AENOR) en tapes i reixes, embornals, canals i boques de desguàs.

Productes desenvolupats per ser funcionals i innovadors per al clavegueram i sanejament de les nostres ciutats.

Dins la gamma de tapes i reixes, alguns dels productes com les tapes de pou, les tapes hidràuliques i les tapes de serveis poden incloure un marcatge personalitzat com poden ser les marques de les empreses o els escuts dels ajuntaments.