Tela asfàltica

Comercialitzem una àmplia gamma de productes per la impermeabilització,  l’aïllament tèrmic i acústic, amb geotèxtils, drenatges i auxiliars per a edificacions i obres civils que requereixen un producte específic en cada cas.

La tela asfàltica s’utilitza principalment per aïllaments en lloses, soleres, murs, murs enterrats, façanes, zones humides, cobertes planes, cobertes inclinades, etc.

Per a la impermeabilització i aïllament tèrmic, els productes més utilitzats són làmines asfàltiques no protegides o auto protegides, bandes asfàltiques d’adherència, reforços i juntes, placa asfàltica, plaques ondulades bituminades, segelladors i adhesius d’escuma de poliuretà, pintures impermeabilitzants, imprimacions, emulsions i massilles, rajola aïllant, etc.

Disposem també d’aillament tèrmic per coberta metàl·lica i coberta, coberta invertida, coberta inclinada, cambra d’aire i sòls, etc.

Aïllament acústic destaquem les làmines i complexos insonoritzants, làmina aïllant a soroll d’impacte, productes capa separadora, protectora, filtrant o drenant, geotèxtils de polipropilè i polièster, drenatges, junta gum, junts, etc.