Uralita canal plàstic

Una àmplia gamma per oferir el millor resultat en sistemes d’evacuació en PVC, sistemes d’evacuació insonoritzats, sistema de pressió PVC, sistema de sanejament PVC, sistemes de drenatges, canalització elèctrica de telecomunicació, sistemes de pressió en polietilè i sistemes de polietilè reticulat i multicapa.

Alguns dels productes més destacats per realitzar aquestes instal·lacions són el tub, canonada, PVC, polietilè, reticulat, accessoris, pressfitting, colze, empelt, maniguet, ampliacions, terra radiant, etc,

A més, disposem d’adhesius i netejadors per treballar els elements necessaris per a les diferents instal·lacions.