Uralita fibrociment

Panells i plaques per a façanes i cobertes

Disposem de panells per façanes ventilades i decoració d’interiors,  obtenint un resultat molt estètic i modern amb diferents colors acabats i tonalitats.

Els panells per construcció en sec es complementen amb elements per exteriors, taulons tècnics de fusta-ciment.

Els panells i les plaques per a cobertes i sotacobertes són una bona solució econòmica i estètica.

Les cobertes per naus, amb il·luminació natural o impermeabilització poden realitzar-se amb diferents models de plaques o panells.

Podem millorar les nostres cobertes i façanes amb sistemes de ventilació natural o híbrida i amb aïllaments acústics, geotèxtils, protectors drenants, dipòsits, tubs, etc.