Gres i rajoles

Disposem d’unes col·leccions ceràmiques que posen de manifest la funcionalitat, el disseny i la innovació, materials naturals, més versàtils i fàcils d’instal·lar, sèries amb un alt valor ecològic.

Una extensa oferta de pedres ceràmiques mostra l’àmplia diversitat que podem trobar al nostre entorn: granits, calcàries, quarsites, basalts, pissarres ceràmiques, marbres que impregnen d’elegant distinció cada ambient, etc.

Els lleugers reflexos de les superfícies de la col·lecció metàl·ic i les peces monocolor presenten superfícies i textures originals.

La pedra, amb unes propietats de duresa i resistència extraordinàries, presenta una rica varietat de tonalitats i formats en les seves diferents aplicacions: paviments i revestiments, taulells, lavabos, banyeres, et.